More than 200 reindeer found dead in Norway, due to climate change

2404

Researchers at the Norwegian Polar Institute (NPI) have recently found more than 200 dead reindeer on the island of Svalbard, the CBS News reports. Unfortunately, the ecologists are blaming the climate change as the cause of this mass death. The animals have starved to death because of the harsh winter, according to them.

Due to climate change, the temperatures have been rising in the last years on the Svalbard islands (a region between Norway and the North Pole) and that means more precipitations. However, the heavy winter rains are fast turning in ice, making the reindeers unable to have access to the plants they normally eat.

The Norwegian Polar Institute is a governmental institution in Norway who investigates the reindeer population yearly. According to them, this year’s catastrophe is unprecedentedly.

 

View this post on Instagram

 

UVANLIG MANGE REINSDYRKADAVRE Tradisjonen tro har vi også denne sommeren telt reinsdyr i dalene rundt Longyearbyen og på Brøggerhalvøya nær Ny-Ålesund på Svalbard. Tellingen i år skilte seg ut ved at et regnvær tidlig på vinteren førte til ekstra mange kadavre. Effekten av vinterregn er is på bakken som hindrer reinen fra å grave seg ned til beitet. Dyrene sulter og kan dø, og det er de yngste og svakeste dyrene som bukker under først. I fjor ble det født relativt mange kalver og en hard vinter med vanskelige beiteforhold førte til en ekstra belastning for dem. Reinsdyr på Svalbard overvåkes og telles fordi den er en nøkkelart som påvirker økosystemet på tundraen, den er følsom for klimaendringer og det drives jakt på den i enkelte områder sentralt på Spitsbergen. Foto: Siri Uldal / Norsk Polarinstitutt

A post shared by Norsk Polarinstitutt (@norskpolarinstitutt) on

“It is scary to find so many dead animals. This is a terrifying example of how climate change affects nature. It is just sad,” Åshild Ønvik Pedersen, ecologist with NPI told NRK. “The reindeer graze all over Svalbard, and in the winter they dig up food from the tundra. They can dig through snow, but not ice.”

Sadly, those effects are affecting the youngest reindeer population. “The animals starve and can die and it is the youngest and weakest animals that succumb first,” the organization said.

According to the researchers, the reindeer population is playing a major role in the Artic ecosystems.

“Reindeer is the largest herbivore in Arctic regions,” Torkild Tveraa, researcher at the Norwegian Institute for Nature Research, told NRK. “If it disappears and thus does not eat, tramples and fertilizers around, the landscape will look very different.”

 

View this post on Instagram

 

Møtte disse beitende reinsdyrene på elvesletta i Adventdalen. Nå er dyrene intenst opptatt av å spise seg opp for vinteren. Svalbardrein finnes kun på Svalbard og forvaltning av denne arten er derfor et særnorsk ansvar. Den overvåkes fordi den er en nøkkelart som påvirker økosystemet på tundraen gjennom effekter på flere trofiske nivå. Svalbardreinen er følsom for klimaendringer, og de senere år med regnvær om vinteren med påfølgende isdekket mark har gjort det vanskelig for reinsdyra å finne beite. Likevel står det bra til med stammen av reinsdyr i området ved Longyearbyen i dag. bestanden har vært økende de siste årene. Les mer på MOSJ: http://www.mosj.no/no/fauna/land/svalbardrein-bestand.html #svalbardrein # Foto: Ann Kristin Balto, Norsk Polarinstitutt

A post shared by Norsk Polarinstitutt (@norskpolarinstitutt) on

According to the Norwegian Polar Institute, Svalbard has been disproportionally affected by climate change, which has had major consequences for animals native to the region, CBS News reports. Other artic region, like Helgeland, have also registered mass death of reindeer.